Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

blacksadcat
4130 8010 500
Warsaw, I love you more and more
Reposted fromohhh ohhh viapersona-non-grata persona-non-grata
blacksadcat
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viapersona-non-grata persona-non-grata
blacksadcat
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
blacksadcat
blacksadcat
blacksadcat
blacksadcat
7970 125c
blacksadcat
wszystko już było, oprócz nas...
— Jakub Żulczyk
blacksadcat
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
blacksadcat
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viapersona-non-grata persona-non-grata
blacksadcat
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viapersona-non-grata persona-non-grata
blacksadcat
Może zawsze będę czuła się
Od siebie gorsza
Może tak zostanie do usranej śmierci mej.

Jak siebie przeżyć mam?
Czas nie leczy moich ran!
Jak siebie w sobie znieść?
Jak mam pokochać się?
— Agnieszka Chylińska-Wieczny problem
blacksadcat
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
blacksadcat
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
blacksadcat
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
blacksadcat
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
blacksadcat
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tule bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King

May 18 2017

blacksadcat
7348 f807 500
...
blacksadcat

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl