Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

blacksadcat

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

blacksadcat
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
blacksadcat
2382 39d4
Reposted fromfloe floe viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viablackheartgirl blackheartgirl
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4105 a680 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4117 2f0f
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
6333 e77f
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9933 94e0 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
blacksadcat
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaPrzygnebiona Przygnebiona
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viaPrzygnebiona Przygnebiona
blacksadcat
Småland, Sweden
blacksadcat
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
blacksadcat
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viablackheartgirl blackheartgirl

December 03 2017

blacksadcat
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby vianotperfectgirl notperfectgirl
4842 b2c7
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianyaako nyaako
blacksadcat
3634 66aa
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vianyaako nyaako
blacksadcat
nie chce mi sie już, jestem zmęczony.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl