Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

blacksadcat
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
blacksadcat
7361 8907 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiskowo niskowo
3036 4e2d
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianiskowo niskowo
blacksadcat
6436 c60e 500
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaczek95 misiaczek95
blacksadcat
Musimy mieć jedną miłość, jedną wielką miłość w naszym życiu, ponieważ daje nam to alibi na wszystkie chwile, kiedy jesteśmy przepełnieni rozpaczą.

Albert Camus, Notatniki 1935-1942
Reposted fromjustmine justmine viamisiaczek95 misiaczek95
blacksadcat
Reposted fromshakeme shakeme vianyaako nyaako
blacksadcat
9539 8316
Reposted fromBabson Babson vianyaako nyaako
blacksadcat
blacksadcat
Reposted frompsychedelix psychedelix vianiskowo niskowo
blacksadcat

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder vianiskowo niskowo
blacksadcat
4745 6400 500
blacksadcat
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
9530 8463
blacksadcat
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
blacksadcat
5726 4b80
Reposted frombearded bearded viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
9239 4c4e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
2824 5e87
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl