Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

blacksadcat
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
blacksadcat
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
blacksadcat
blacksadcat
6920 6228
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
blacksadcat
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
blacksadcat
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin
blacksadcat

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viairmelin irmelin
blacksadcat
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viairmelin irmelin
blacksadcat
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viairmelin irmelin
blacksadcat
7760 8f92
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
blacksadcat
Tęskniłam... Tęsknie... Tęsknić będę...
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
blacksadcat
Reposted frommr-absentia mr-absentia vianiskowo niskowo
blacksadcat
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy vianiskowo niskowo
blacksadcat
8768 a0e3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet - "Przyjdź na chwilę"
blacksadcat
Dlaczego nie możemy zacząć od początku?
Co nam zrobiliśmy?
blacksadcat

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
blacksadcat
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
blacksadcat
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl