Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2018

blacksadcat
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianezavisan nezavisan
blacksadcat

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vianezavisan nezavisan
blacksadcat
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis vianezavisan nezavisan

November 30 2018

blacksadcat
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
blacksadcat
2905 e8f2
blacksadcat
1680 2724
Reposted frommalice malice vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C.
Reposted fromobliviate obliviate vianezavisan nezavisan
blacksadcat

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat vianezavisan nezavisan
blacksadcat
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake vianezavisan nezavisan
blacksadcat
5157 bd8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
blacksadcat
blacksadcat
4708 62ab
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan
blacksadcat
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace vianezavisan nezavisan
blacksadcat
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl