Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

blacksadcat
0657 95ae 500
blacksadcat
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
blacksadcat
3131 c8f7 500
1214 a779

awake-society:

Make your choice

blacksadcat
7294 07bc
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
3868 b90f 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
blacksadcat
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
blacksadcat
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult
blacksadcat
blacksadcat
0536 6985 500
blacksadcat
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
blacksadcat
1551 7ee7 500
blacksadcat
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
blacksadcat
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 vialemkove lemkove

April 14 2018

blacksadcat
blacksadcat
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment vianiskowo niskowo
blacksadcat
3510 28ae
Charles Bukowski
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle vianiskowo niskowo
6454 f881 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl