Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

blacksadcat
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianiskowo niskowo
blacksadcat
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
blacksadcat
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting vianiskowo niskowo
blacksadcat
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
blacksadcat
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
blacksadcat
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
blacksadcat

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
blacksadcat
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka vianiskowo niskowo
blacksadcat
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan
blacksadcat
2743 bde4 500
Reposted fromnebthat nebthat viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
blacksadcat
4773 f122 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
blacksadcat
4778 e72e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
blacksadcat
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viazabka zabka
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viazabka zabka
blacksadcat


Twin Peaks
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viazabka zabka
blacksadcat
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic
blacksadcat
4774 7fe3
Reposted fromnyaako nyaako viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl