Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

blacksadcat
9158 48be 500
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa
blacksadcat
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
blacksadcat
blacksadcat
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
blacksadcat
Nie ucz się żegnać.
Naucz się odchodzić po cichu.
— Kaja Kowalewska
blacksadcat
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
blacksadcat
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
1783 8882 500
##

May 18 2019

blacksadcat
7947 d764 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
blacksadcat
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viablackheartgirl blackheartgirl
2146 00e1 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
9506 d45b
Reposted fromMonasi Monasi viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
4484 67ed 500
Reposted fromaleander aleander viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje.
— Stay fly
9014 0394
blacksadcat
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
blacksadcat
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl