Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
blacksadcat
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
blacksadcat
6143 5a9d
blacksadcat
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
blacksadcat
8958 1ed4 500
9205 9712
Reposted frommakswilczur makswilczur vianezavisan nezavisan
blacksadcat
1806 24b6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianezavisan nezavisan
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha vianezavisan nezavisan
blacksadcat
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
blacksadcat
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley vianiskowo niskowo
blacksadcat
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
blacksadcat
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
blacksadcat
6032 20bd
I miss X Files.
Reposted fromhalucine halucine viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
blacksadcat
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viamikmikmik mikmikmik
blacksadcat
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamikmikmik mikmikmik
blacksadcat
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
blacksadcat
1041 1d60

August 02 2017

blacksadcat
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl