Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

blacksadcat
3130 2124 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
3134 697e 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
3138 5abe 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
3140 b89f 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
3153 3bfa 500
Reposted fromnyaako nyaako
blacksadcat
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako

July 18 2019

blacksadcat
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
blacksadcat
1911 1df7 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaaggape aggape
blacksadcat
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
blacksadcat
3416 4961
Reposted fromretaliate retaliate vianiskowo niskowo
blacksadcat
Naucz się wykorzystywać w życiu okazje, jednocześnie nie wykorzystując ludzi.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
Żyjemy dla tych paru chwil podczas których wstrzymujemy oddech z zachwytu. A reszta? To bańki mydlane w naszej pamięci.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
A ja myślę, że uleganie stereotypom ludzi niszczy. Nie pozwala im poznawać rzeczy takimi jakie są naprawdę. Wąskie myślenie nie pozwala doświadczać świata wszystkimi, możliwymi zmysłami. Tak bardzo jesteśmy zamknięci w ramach norm, że przekreślamy wszystko, co poza nie wychodzi. Boimy się przekroczyć granice głównie dlatego, że za tymi granicami stoimy my sami. Prawdziwi my. Dzicy, bezpruderyjni i szaleni. To siebie w życiu boimy się najbardziej. Paradoksalnie.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
2374 814b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
2373 b971 500
Magdalena Boczarska w magazynie "Twój Styl", listopad 2018
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
8589 a51d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
3722 3485 500
blacksadcat
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
blacksadcat
5599 7cd4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl