Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

blacksadcat
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaxannabelle xannabelle
blacksadcat
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPrzygnebiona Przygnebiona
0556 a0a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMissMurder MissMurder
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
2405 23c4 500
Reposted frombanshe banshe viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
3349 3596
Reposted fromverronique verronique viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
blacksadcat
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaMissMurder MissMurder
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
blacksadcat
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
Play fullscreen

Noc, a nocą gdy nie śpię 
Wychodzę choć nie chcę spojrzeć na 
Chemiczny świat, pachnący szarością 
Z papieru miłością, gdzie ty i ja 
I jeszcze ktoś, nie wiem kto 
Chciałby tak przez kilka lat 
Zbyt zachłannie i trochę przesadnie 
Pobyć chwilę sam, chyba go znam
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaMissMurder MissMurder
blacksadcat
5659 b3a2
blacksadcat
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaMissMurder MissMurder

April 22 2017

blacksadcat
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
blacksadcat
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viaempathetic empathetic
blacksadcat
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viaempathetic empathetic
blacksadcat
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl