Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

blacksadcat
Remembrance of things past is not necessarily the remembrance of things as they were.
— Marcel Proust
Reposted byinto-black into-black
blacksadcat
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
Nie będę dziewczynką, do której zawsze możesz wrócić. Nie będę planem. Jakimś kurwa wyjściem awaryjnym.
Reposted fromladydarkness ladydarkness viasmutnazupa smutnazupa
blacksadcat
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
blacksadcat
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
blacksadcat
Podnieś się z podłogi. Powiedz sobie: dzisiaj nie ma obijania (duszy o ścianę). To mój czas. Moja teraźniejszość. Dzisiaj ja wygrywam.
— Kaja Kowalewska
5803 2f6b
blacksadcat

podobno
nie ma miejsca jak dom
tak mówią

zwiedziłam wszystkie
zakątki świata

jednak

nigdzie tak dobrze mi nie było
jak w kącikach twoich ust

— Maria Goniewicz - "Z czasów bezdomności"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
blacksadcat
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialemkove lemkove
blacksadcat
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Nie zasłużył na to, aby wiedzieć, że go kocham
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
blacksadcat
1991 1122
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
blacksadcat
9277 3404
Reposted fromkarahippie karahippie viatbtf tbtf
4368 972e 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
blacksadcat
I just want to be the person someone (well, I'm mean you) miss at 3am. 
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl