Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

blacksadcat
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viaxrudablondynka xrudablondynka
blacksadcat

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn vianyaako nyaako
blacksadcat
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vianyaako nyaako
blacksadcat
6774 239c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
blacksadcat
7291 b36d 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
blacksadcat
blacksadcat
Czasami zwykłe przeżycie kolejnego dnia wymaga niemal nadludzkiej siły.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
blacksadcat
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiskowo niskowo
blacksadcat
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
blacksadcat

Wydaje mi się, że największy tragizm mojego życia opiera się na tym, że wszystko i wszyscy, których kiedykolwiek kochałam, złamali mi serce.
To mieszkanie, ludzie, którzy w nim mieszkali.
Wszystkie najważniejsze osoby i miejsca w moim życiu łączą się z czymś, o czym bardzo chciałabym zapomnieć, co wciąż sprawia, że siedzę tu z bólem brzucha, próbując się zorientować, jak w ogóle się czuję.

I nie wiem.
Bije się we mnie nieumiejętność odpuszczania tego, co stare z desperacką potrzebą, by przyszło to, co nowe.

https://www.facebook.com/eklerki.blog/
blacksadcat
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo

September 16 2019

blacksadcat
8638 bd41
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
blacksadcat
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
blacksadcat
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
blacksadcat
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
blacksadcat
0170 2494 500
Reposted frommy-little-world my-little-world vianiskowo niskowo
blacksadcat
Ból jest nieunikniony.  Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viablackheartgirl blackheartgirl
3733 d065 500

verbalvomits:

❤🐈❤

blacksadcat
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl