Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
blacksadcat
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
7144 1fbb 500
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viaasalluhi asalluhi
blacksadcat
Była tak zwaną 'trudną osobą'. Jak dodatkowe zadanie na szóstkę. Jak jolka w sobotniej gazecie. Przyjaciele twierdzą, że mówiła prawdę w oczy. Czasem mówiła, czasem nie. Ale jedno jest pewne: kiedy już chciała coś powiedzieć, nikt nie potrafił jej uciszyć. 
— M. Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
Reposted fromciarka ciarka viaasalluhi asalluhi
blacksadcat
9519 062e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
blacksadcat
9517 1d86 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
blacksadcat
KAŻDY MA KOGOŚ, OD KOGO NIE MOŻE SIĘ UWOLNIĆ.
Reposted fromnexxt nexxt vianiskowo niskowo
blacksadcat
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin vianiskowo niskowo
blacksadcat
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaromantycznosc romantycznosc
blacksadcat
blacksadcat
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
blacksadcat
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
blacksadcat
5791 ef1d
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatbtf tbtf
blacksadcat

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMigotliwa Migotliwa
blacksadcat
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viazabka zabka
blacksadcat
2845 f6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
blacksadcat
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vianiskowo niskowo
blacksadcat
9287 fba9 500
1 VIII 44/...
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazabka zabka
blacksadcat
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl