Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

blacksadcat
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated vianiskowo niskowo
blacksadcat
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vianiskowo niskowo
blacksadcat
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka vianiskowo niskowo
blacksadcat
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow vianiskowo niskowo
blacksadcat
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
blacksadcat
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viawrazliwa wrazliwa
blacksadcat
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viawrazliwa wrazliwa
blacksadcat
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawrazliwa wrazliwa
blacksadcat
3998 a42a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawrazliwa wrazliwa
blacksadcat
6220 9bc6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawrazliwa wrazliwa
blacksadcat
9761 ad9f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawrazliwa wrazliwa
blacksadcat
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
blacksadcat
7255 1d0b 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
blacksadcat
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMigotliwa Migotliwa

February 06 2020

blacksadcat
I used to think that I could never lose anyone if I photographed them enough. In fact, my pictures show me how much I’ve lost.
— Nan Goldin
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
blacksadcat
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
blacksadcat
blacksadcat
   
— me
Reposted frombladzik bladzik vianiskowo niskowo
blacksadcat
3322 9b1b 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
blacksadcat
5033 e3af 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl