Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

blacksadcat
Są w naszym życiu sprawy, które nigdy nie dają nam spokoju. Ale trzeba żyć dalej. Najlepiej jak się potrafi, bo innego życia nie będzie.
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
blacksadcat
Przytulał mnie złakniony, stęskniony, wyczulony. 
Genialna sprawa; czuć się tak chcianą chociaż przez jakiś czas.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
blacksadcat
3825 9171 500
Reposted frommaybeyou maybeyou vianiskowo niskowo
blacksadcat
Tragedia trwa chwilę, reszta to twoje dzieło.
— Joanna Jax
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
blacksadcat
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viazabka zabka
6520 b15c 500
Reposted fromshesallrightnow shesallrightnow vianyaako nyaako
blacksadcat
5171 8469 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianyaako nyaako
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianyaako nyaako
blacksadcat
Wybrałam Ciebie. Z jasnym umysłem, sercem i głową wybrałam Ciebie. Gdybym musiała zrobić to jeszcze raz, też zdecydowałabym się na Ciebie, bez wahania.
Reposted frombarkwithme barkwithme vianyaako nyaako
blacksadcat
Co jak nie potrzebujesz psychologa ? A przyjaciela ? 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianyaako nyaako
0348 ce92
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies vianyaako nyaako
blacksadcat
7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa
blacksadcat
0523 eff7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
blacksadcat
0457 bdf3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
blacksadcat
0255 a785 500
Reposted fromipo ipo vianiskowo niskowo
blacksadcat
0122 9a75
Reposted fromhare hare vianiskowo niskowo

April 27 2020

blacksadcat
Kiedy jesteśmy szczęśliwie zakochani, potrafimy odczuwać radość, nawet kiedy tkwimy w korku, a w żałobie czujemy przygnębienie nawet podczas oglądania komedii.
— Daniel Kahneman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
blacksadcat
Istnieją ludzie, z którymi żyć niełatwo, ale których opuścić nie sposób.
— Thomas Mann
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
blacksadcat
0056 2689 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
blacksadcat
2909 4992
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...