Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

blacksadcat
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vianiskowo niskowo
blacksadcat

Zacząć. 

Bez ogródek prosto z mostu. 

Mocno bez zbędnego owijania w bawełnę. 

Mając świadomość, że żaden dzień się nie powtórzy, że mamy tylko jedno życie. 

Działając bez zbędnego planu, po prostu, idąc za głosem serca, intuicyjnie. 

Upadać i podnosić się, samemu lub łapiąc wyciągniętą dłoń. 

Wyciągając wnioski z dnia poprzedniego, ciesząc się tym, co w danej chwili i licząc na lepsze jutro. 

Bez względu na to, co mówią wokół, cieszyć się i być wdzięcznym. 

Nie obwiniać się i nie taplać w smutkach i żalach i błędach, zawsze z podniesioną głową. 

Wiedząc czym jest pokora, korzystając z wiedzy mądrzejszych, ucząc się od nich i wykorzystując tę wiedzę w swoim życiu. 

Kierować się ku temu, co lepsze bez strachu, że nie wyjdzie, bo nawet jak nie wyjdzie, to dowiadujemy się, która opcja jest tą niewłaściwą - a to wiedza niezbędna do tego, żeby móc wybrać odpowiednią opcję.

Tego wam życzę na ten 2020 rok.

— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
blacksadcat
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
blacksadcat
blacksadcat
9510 b96a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
blacksadcat
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka vianiskowo niskowo
blacksadcat
6016 0475 500
Reposted fromunco unco vianiskowo niskowo
blacksadcat
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianiskowo niskowo
blacksadcat
4137 2e6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
blacksadcat
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
blacksadcat
5604 e9da
Love (2015)
Reposted frompanimruk panimruk viailovemovies ilovemovies

January 02 2020

blacksadcat
5084 fdbf 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
blacksadcat
1786 2f2c
Reposted fromlaters laters vianiskowo niskowo
blacksadcat
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa vianiskowo niskowo
blacksadcat
Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego.
— Emily Jane Brontë
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
blacksadcat
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotperfectgirl notperfectgirl
blacksadcat
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl